מפיצים

אם ברצונך להצטרף להצלחה ולהפיץ במדינות שונות, חברת "Sel" מחפשת מפיצים בעלי יכולת מוכחת ונסיון עשיר בהפצה ושיווק 


לפרטים בטלפון 972-50-780-1623 + ,איתן